Uncategorized

गैंडाकोट नगरपालिकामा बोलिने भाषाहरूको परिचय – पीताम्बर सापकोटा

१. पृष्ठभूमि ‘भाषा’ शब्द संस्कृतको ‘भाष्’ धातुमा ‘अङ्’ (अ) र स्त्रीत्वबोधक ‘टाप्’ (आ) प्रत्यय लागेर बनेको शब्द हो । यसको अर्थ बोल्नु वा भन्नु भन्ने हुन्छ । मान्छेले दैनन्दिन सामाजिक र व्यावहारिक जीवनयापनका क्रममा आ ना विचार व्यक्त गर्न जे बोल्छ त्यही नै भाषा हो । मानवीय सम्पत्तिका रूपमा रहेको भाषालाई विचार विनिमयको सशक्त माध्यम […]

Computer Science

Second MT 2076

Students are requested to download the required file to couplet their project work. Cover page must be printed in either blue or green color paper for covering the project and inner in white page to. Students are requested to feel free to contact me regarding the project work of class 11 or class 12 of […]

Uncategorized

Introduction to Project

CHAPTURE ONE Introduction Introduction: An individual or collaborative enterprise that is carefully planned to achieve a particular aim. The word project comes the Latin word projectum from the Latin verb proicere, “before an action” which in turn comes from pro-, which denotes precedence, something that comes before something else in time, “to do”. The word […]